Propagowanie sportu i aktywnego trybu życia wśród osób w każdym wieku. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez współdziałanie z organami samorządów terytorialnych i organami władz państwowych w celu zapewnienia członkom Stowarzyszenia właściwych warunków do uprawiania sportu i aktywnego trybu życia, organizowanie treningów...