III Bieg o Puchar Wójta Gminy Siemiątkowo

III BIEG ULICZNY O PUCHAR WÓJTA GMINY SIEMIĄTKOWO NA DYSTANSIE 10 KM

ORGANIZATOR

Wójt Gminy Siemiątkowo

Klub Sportowy Płock Biega No Age Limit
www.plockbiega.pl
email: noagelimit2014@o2.pl

Dariusz Łomicki tel 501 142 943
Bogdan Makowski tel 604 122 997

Gminy Ośrodek Kultury w Siemiątkowie
Kamil Zgorzelski tel 507 373 781 mail goksiemiatkowo@wp.pl

REGULAMIN BIEGU

CEL
• Popularyzacja biegów masowych i sportowego trybu życia
• Promocja gminy Siemiątkowo
• Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu
DATA BIEGU
25 listopad 2017 r. (sobota), od godz. 12.00
Hala sportowa w Siemiątkowie ul Warszawska 3a

TRASA BIEGU

Bieg uliczny o puchar Wójta Gminy Siemiątkowo: dystans 10 km (jedna pętla), nawierzchnia asfalt , dukt leśny, droga polna, ulice w centrum gminy, start i meta (przed budynkiem hali sportowej).
- trasa będzie oznaczona co kilometr.
- trasa oznakowana będzie strzałkami i taśmą a miejsca o utrudnionej orientacji, zostaną zabezpieczone przez wolontariuszy

- zawodników obowiązuje limit czasowy 1 godz 30 min
- organizator ustala limit uczestników biegu na 250 osób

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

1. 25 listopad 2017r. Biuro zawodów czynne w godz. 8.00-11.30 (Hala sportowa w Siemiątkowie,
• 8.00 – otwarcie biura zawodów
• 11.30 – zamknięcie biura zawodów
• 11.45 – powitanie zawodników na linii startu
• 12.00 – start biegu
• 14.00 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie imprezy

KLASYFIKACJA
• Generalne kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych
M-18 /16-19 lat/ K 18 /16-19 lat/
M- 20 /20-29 lat/ K 20 / 20-29 lat/
M-30 / 30-39 lat/ K-30 / 30-39 lat/
M-40 / 40-49 lat/ K-40 / 40-49 lat/
M-50 /50-59 lat/ K-50 /50-59 lat/
M-60 /60-69 lat/ K-60 /60-69 lat/
M-70 /70-79 lat/ K-70 /70-79 lat/
• Klasyfikacja mieszkańców gminy Siemiątkowo K i M miejsca 1-3 ( na podstawie dowodu zameldowania)
• Klasyfikacja członków Klubu Płock Biega No Age Limit / według odrębnego regulaminu/
Mistrzostwa Klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych.
• Klasyfikacja drużynowa – 3 najlepszych drużyn / wygrywa drużyna której suma czasu jest najmniejsza/.
• Drużyna reprezentuje klub sportowy, stowarzyszenie sportowe, posiadającą osobowość prawną. Każdy podmiot może wystawić jedną drużynę.
• Składa się z 3 zawodników i 3 zawodniczek , o jednakowo brzmiącej nazwie Klubu lub Stowarzyszenia w zgłoszeniu. Organizator nie określa górnej granicy członków drużyny.
• Za drużynę odpowiada kapitan, który zgłasza drużynę na adres noagelimit2014@o2.pl do dnia 20 listopada 2017r.
• Kapitan decyduje o składzie drużyny i występuje w imieniu drużyny.
POMIAR CZASU
Pomiar czasu będzie prowadzony przy użyciu chipów przytwierdzonych do buta. Posiadanie chipa jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym,

NAGRODY
• Mężczyźni – klasyfikacja generalna miejsca I-III puchary, nagrody rzeczowe oraz nagrody finansowe
I miejsce – 300 zł
II miejsce – 200 zł
III Miejsce – 100 zł
• Kobiety – klasyfikacja generalna miejsca I-III puchary , nagrody rzeczowe oraz nagrody finansowe
I miejsce – 300 zł
II miejsce – 200 zł
III miejsce – 100 zł
• W kategoriach wiekowych K i M miejsca I-III puchary i nagrody rzeczowe.
• W kategorii najlepszy mieszkaniec i mieszkanka gminy Siemiątkowo miejsca I-III puchar i nagroda rzeczowa.
• W kategorii drużynowej miejsca 1-3 puchary i statuetki indywidualne dla każdego zawodnika.
• Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
• Uczestnicy którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale oraz okolicznościową koszulkę.
UCZESTNICTWO

• Limit startujących 250 osób (decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie opłaty startowej)
• Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 16 – ty rok życia, jednak niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w biegu
• Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych
• Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność
• Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
• Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 25 listopada 2017 ,
• Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub inny dokument do kontroli daty urodzenia, obywatelstwa i miejsca zameldowania,
• Bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu,
• Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.
• Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
• Zawodnik, który nie mieści się w limicie czasu ma obowiązek na polecenie sędziego oddać numer startowy. Po oddaniu numeru może kontynuować bieg, ale tylko po chodniku zgodnie z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu lecz pieszym. Na mecie po zwróceniu chipa otrzyma pamiątkowy medal.

OPŁATA STARTOWA
• Od zgłaszających się do biegu pobierana będzie opłata startowa
- w wysokości 40 zł do dnia 31 sierpnia 2016r
- w wysokości 45 zł od dnia 01 września do dnia 20 listopada 2017r
• Opłatę startową trzeba opłacić w ciągu 7 dni od zgłoszenia w przeciwnym razie zgłoszenie będzie anulowane. Elektroniczne zgłoszenia można przesyłać do dnia 20 listopada 2017 roku o ile wcześniej nie będzie zamknięta lista z powodu wyczerpania limitu 250 uczestników. W dniu imprezy będzie można dokonać zapisu i dokonać opłaty kwoty wpisowego 60 zł tylko w przypadku wolnych miejsc.
• Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez internet na stronie www.superczas.pl i uregulowanie opłaty startowej
• Regulamin biegu i wszelkie informacje dotyczące biegu również będą dostępne na stronie www.superczas.pl
• Opłatę startową należy wnieść na konto, podając imię i nazwisko datę urodzenia oraz dopisek III Bieg o Puchar Wójta Gminy Siemiątkowo
Płock Biega No Age Limit
09-410 Płock
Ul. Szarych Szeregów 4/47
Bank Zachodni WBK nr konta 03109013330000000129670847
Raz wniesiona opłata startowa, nie podlega zwrotowi.
• Nie ma możliwości przeniesienia wpłaconej opłaty na innego zawodnika
• W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje numer startowy, obsługę informatyczną mierzenia czasu biegu, wodę mineralną na trasie oraz mecie, ma zapewnioną logistykę zaplecza przed i po biegu
• po podaniu w zgłoszeniu prawidłowego numeru telefonu otrzyma uzyskany wynik za pośrednictwem SMS
• Świadczenia dodatkowe – posiłek po biegu, medal i okolicznościowa koszulka
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
ZGŁOSZENIA
• Elektroniczny panel zgłoszeń uruchomiony zostanie w dniu 15 czerwca 2017 roku przez stronę www.superczas.pl
• Zgłoszenie należy przesłać w formie elektronicznej do dnia 20 listopada 2017 roku / o ile wcześniej lista nie będzie zamknięta z powodu wyczerpania limitu 250 uczestników/ poprzez stronę www.superczas.pl
• Wyniki końcowe będą dostępne na stronie www.superczas.pl, oraz www.plockbiega.pl
• Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących
• W dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

Dyrektor Biegu
Marek Bądzyński

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.