17 sierpnia 2019r. IV Bieg Obrońców Płocka 1920r

IV edycja Biegu Obrońców Płocka będzie poświęcona w głównej mierze jednemu z największych bohaterów obrony naszego miasta przed bolszewikami:
KPT. INŻ. ALBERT de BURĒ –
FRANCUZ W OBRONIE PŁOCKA W 1920 r.

Jednym z najbardziej zasłużonych obrońców Płocka w 1920 r. był – pochodzący z Francji – kpt. inż. Albert de Buré. W 1919 r. wraz z Armią gen. J. Hallera przyjechał do Polski, tu ożenił się z Polką i wstąpił do Wojska Polskiego.

Jako inżynier wojskowy w 1920 r. pełnił funkcję kierownika robót fortyfikacyjnych odcinka Płock.
Dr Grzegorz Gołębiewski poświęcił udziałowi Alberta de Bure w obronie Płocka dużo miejsca w swojej książce „Obrona Płocka 1920r” oraz obszerny artykuł w "Notatkach Płockich".
Nie ulega wątpliwości, że kpt. Inż. Albert de Bure był niezwykle odważnym i energicznym żołnierzem.
Na początku sierpnia – tuż przed atakiem bolszewików gdy w Płocku wzrastała panika i za Wisłę uciekała znaczna liczba ludności, Albert de Bure zajął zdecydowane stanowisko, uspokajał w miejscowej prasie płocczan oraz zapewniał, że miasto i prawy brzeg Wisły zostaną obronione. Wywiad pojawił się na plakatach w całym mieście.

Ponadto Albert de Bure zwrócił się do starosty płockiego o wydanie rozporządzenia i wezwania w nim wszystkich, by stawili się do jego dyspozycji. Prezydent miasta Antoni Michalski kazał rozplakatować to ogłoszenie. Jak pisze dr Gołębiewski, powstało "swoiste pospolite ruszenie w kopaniu rowów", brały w tym udział także kobiety, w tym znane płocczanki, m.in. Maria Macieszyna i Halina Rutska.

Albert de Bure wykazał się bohaterstwem i determinacją, kiedy nieprzyjaciel wdarł się do miasta. Kapitan dowodził oficerami żandarmerii oraz oddziałem telefonistów konnych i zajął okolice katedry. Walczył z bolszewikami z rewolwerem w ręku, dodawał otuchy na polu walki polskim oddziałom. Mało tego, de Bure "pod ostrzałem wroga" zdołał błyskawicznie przedostać się samochodem przez most. W nocy sprowadził posiłki i odzyskał przeprawę.
Kapitan nie tylko organizował obronę i powstrzymywał uciekających, ale także wykonywał akcje zaczepne. Zaatakował żołnierzy rosyjskich, którzy zajmowali odwach przy pl. Kanonicznym i odzyskał budynek.
Jak pisze płocki historyk Grzegorz Gołębiewski, Albert de Bure za swoją bohaterską postawę stał się powszechnie znaną postacią w mieście. Zostało mu poświęconych wiele artykułów prasowych oraz pochwał. W listopadzie 1920 r. de Bure został przyjęty do Wojska Polskiego jako oficer kontraktowy w stopniu majora, a w kolejnym roku został odznaczony orderem Virtuti Militari przez Józefa Piłsudskiego.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.